புஷ்பம் அக்கா

 

திருமதி சிவசம்பு நாகம்மா அவர்கள்
மோட்ஷமடைந்த முதலாவது நினைவுநாள்

பிறந்த நாள்                       மோட்ஷமடைந்த நாள்
19 சித்திரை  1937                                                                  18 ஆடி   2019              

யாழ். நெடுந்தீவு கிழக்கைப் பிறப்பிடமாகவும், பாண்டியன் குளத்தை வசிப்பிடமாகவும், பிரித்தானியாவை வதிவிடமாகவும் கொண்டிருந்த சிவசம்பு நாகம்மா அவர்களின் முதலாம் ஆண்டு நினைவஞ்சலி.

நீங்கள் எம்மை விட்டுப் பிரிந்து
இன்றுடன் ஓராண்டு முடிந்தாலும்!
எமது குடும்பக்கோவிலின் குலவிளக்காய்!
எங்கள் வாழ்வுக்கும்
வளர்ச்சிக்கும் உறுதுணையாய்!
உற்றவர்க்கும், மற்றவர்க்கும் உறுதுணையாய்!

அன்புக்கும், பண்புக்கும் பொக்கிஷமாய்!
அன்பு நெஞ்சங்களில் அகலா இடம்பிடித்து!
வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து!
எம்மையும் வாழவைத்து!
வானுறையும் எமது தெய்வத்தின்
இனிய நினைவுகளை எங்களின்
உதிரங்களில் சுமந்த வண்ணம்
இம் மலரை உங்கள்
பாதக்கமலங்களில் அர்ப்பணிக்கின்றோம்! 

இந்நாளில் உங்கள் ஆத்மா சாந்தியடைய
இறைவனைப் பிரார்த்திக்கின்றோம்..

தகவல்: குடும்பத்தினர்

கண்ணீர் அஞ்சலிகள்

Wreath Laid

kosalya sornalingam

uravu

Germany  2 seconds ago

 

பிரார்த்திக்கின்றோம்

Today we remember not only the person who died, but also the person who led an honorable life. our hearts filled with beautiful memories. We may never fathom how difficult the loss is for you,…

Selvanthan

Son

United Kingdom  12 hours ago

 

Kathiresu ThamotharampillaiCanada  11 months ago

My deepest condolences to my cousin in law and your family. I am extremely sorry for your loss. I will miss her greatly and am here for you and yours. – Kathiresu Thamotharampillai

 

Tribute in Light

Today we remember not only the person who died, but also the person who led an honorable life. our hearts filled with beautiful memories. We may never fathom how difficult the loss is for you,…

Santhirasekaran

Son

United Kingdom  11 months ago

 

 

Ravichandran Sockalingam

 

 

admin

admin

Leave a Reply

%d bloggers like this: